ESTUDIO

«Traballar ilusionando… a un mesmo… os demais, transmitindo a enerxía necesaria para concluír de boa maneira o traballo. Gusto polo non preestablecido… explorar novos puntos de vista, fuxir de escalas e xestos burocráticos… valorar o aparentemente pequeno… máis grande o interior que o exterior… non contaminar a contorna: exterior que pase desapercibido, interior que cre sensacións e confort…»